Företag och grödareal med viltskador efter län och gröda. År 2014 och 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

Typ av odling 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Andel företag med viltskador, %:
procent
Andel av total grödareal, %:
procent
Hektar, ha:
hektar, procent
Skördebortfall, %:
procent, procentenheter
Förväntad skörd, ton:
ton
Skördebortfall, ton:
ton, procent
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Där antalet bearbetade företag understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Gröda
Spannmål totalt
Avser alla spannmålsgrödor inkl. majs.
Typ av odling
Ekologisk odling
Uppgifter för ekologisk odling redoivsas endast år 2020.
Variabel
Hektar, ha
Medelfel redovisas som procent.
Skördebortfall, %
2014: Medelfel redovisas som procent.
2020: Medelfel redovisas som procentenheter.
Förväntad skörd, ton
Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och slutliga skördeuppgifter för aktuellt år.
Skördebortfall, ton
Medelfel redovisas som procent.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas endast för variablerna Hektar, ha, Skördebortfall, % och Skördebortfall, ton.
Gröda
Höstvete
Vattenhalt 14 %.
Vårvete
Vattenhalt 14 %.
Råg
Vattenhalt 14 %.
Höstkorn
Vattenhalt 14 %.
Vårkorn
Vattenhalt 14 %.
Havre
Vattenhalt 14 %.
Rågvete
Vattenhalt 14 %.
Blandsäd
Vattenhalt 14 %.
Majs
Vattenhalt 14 %.
Spannmål totalt
Vattenhalt 14 %.
Ärter
Vattenhalt 15 %.
Åkerbönor
Vattenhalt 15 %.
Höstraps
Vattenhalt 9 %.
Vårraps
Vattenhalt 9 %.
Höstrybs
Vattenhalt 9 %.
Vårrybs
Vattenhalt 9 %.
Raps och rybs
Vattenhalt 9 %.
Oljelin
Vattenhalt 9 %.
Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Majs till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Slåttervall
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.