Till toppen

Viltskador i lantbruksgrödor efter produktionsområde, gröda och djurslag. År 2014 och 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Höstråg ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Vildsvin , Älg , Kronhjort ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden För 2014 utelämnas uppgifter där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).
För 2020 gäller: För redovisning av totalt skördebortfall krävs svar från minst 20 företag. För redovisning av djurfördelning krävs att 20 företag svarat att de har skördebortfall.

Gröda

Spannmål totalt

Avser alla spannmålsgrödor inkl. majs.

Typ av odling

Ekologisk odling

Uppgifter om ekologisk odling redovisas endast år 2020.

Gröda

Höstvete

Vattenhalt 14 %.

Vårvete

Vattenhalt 14 %.

Höstråg

Vattenhalt 14 %.

Höstkorn

Vattenhalt 14 %.

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.

Havre

Vattenhalt 14 %.

Rågvete

Vattenhalt 14 %.

Blandsäd

Vattenhalt 14 %.

Majs

Vattenhalt 14 %.

Spannmål totalt

Vattenhalt 14 %.

Ärter

Vattenhalt 15 %.

Åkerbönor

Vattenhalt 15 %.

Höstraps

Vattenhalt 9 %.

Vårraps

Vattenhalt 9 %.

Höstrybs

Vattenhalt 9 %.

Vårrybs

Vattenhalt 9 %.

Raps och rybs

Vattenhalt 9 %.

Oljelin

Vattenhalt 9 %.

Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Majs till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.