Antal företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter där förekomsten av vilt påverkar val av gröda efter län och djurslag. År 2014 och 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Djurslag Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag där förekomsten av vilt påverkar val av gröda:
antal
Antal företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor inte kan odlas:
antal
Antal företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor bara kan odlas på vissa ställen:
antal
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Flera djurslag kan påverka val av gröda på ett och samma företag.