Antal företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter där förekomsten av vilt påverkar val av gröda efter län och djurslag. År 2014-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Län 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Djurslag 


Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag där förekomsten av vilt påverkar val av gröda:
antal
Antal företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor inte kan odlas:
antal
Antal företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor bara kan odlas på vissa ställen:
antal
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Flera djurslag kan påverka val av gröda på ett och samma företag.