Till toppen

Antal företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter där förekomsten av vilt påverkar val av gröda efter produktionsområde och djurslag. År 2014 och 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Vildsvin , Älg , Kronhjort ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Flera djurslag kan påverka val av gröda på ett och samma företag.