Andel företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter med viltskadad areal efter län. År 2014 och 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Typ av odling Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Andel företag med viltskador:
procent, procentenheter
Andel företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda:
procent, procentenheter
Andel företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor inte kan odlas:
procent, procentenheter
Andel företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor bara kan odlas på vissa ställen:
procent, procentenheter
Andel företag utan viltskador där förekomst av vilt påverkar val av gröda:
procent, procentenheter
Andel företag med omsådda arealer på grund av viltskador:
procent, procentenheter
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Typ av odling
Ekologisk odling vid företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter
Uppgifter om ekologisk odling redovisas endast år 2020.
Variabel
Andel företag med viltskador
Medelfel redovisas som procentenheter.
Andel företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda
Medelfel redovisas som procentenheter.
Andel företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor inte kan odlas
Medelfel redovisas som procentenheter.
Andel företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor bara kan odlas på vissa ställen
Medelfel redovisas som procentenheter.
Andel företag utan viltskador där förekomst av vilt påverkar val av gröda
Medelfel redovisas som procentenheter.
Andel företag med omsådda arealer på grund av viltskador
Medelfel redovisas som procentenheter.