Till toppen

Andel företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter med viltskadad areal efter produktionsområde. År 2014 och 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder , Götalands norra slättbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden

Typ av odling

Ekologisk odling vid företag som odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter

Uppgifter om ekologisk odling redovisas endast år 2020.

Variabel

Andel företag med viltskador

Medelfel redovisas som procentenheter.

Andel företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda

Medelfel redovisas som procentenheter.

Andel företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor inte kan odlas

Medelfel redovisas som procentenheter.

Andel företag där förekomst av vilt gör att vissa grödor bara kan odlas på vissa ställen

Medelfel redovisas som procentenheter.

Andel företag utan viltskador där förekomst av vilt påverkar val av gröda

Medelfel redovisas som procentenheter.

Andel företag med omsådda arealer på grund av viltskador

Medelfel redovisas som procentenheter.