Sysselsättning i jordbruket efter ålder, företagsform och företagsroll. År 2003-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Företagsform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Företagsroll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jesper Fransson
Tfn: 036-15 50 79
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal personer:
antal, procent
Antal årsverken:
antal, procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0401_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
När medelfel överstiger 35 % utelämnas resultatet (..).
Företagsform
Juridisk person
För företagsformen Juridisk person redovisas inte uppgifter för rollerna Företagare, Make/maka/sambo till företagaren eller Övriga familjemedlemmar till företagaren.
Företagsroll
Andra tillfälligt sysselsatta
Redovisas endast för åldersvariabeln Totalt.
Tabelluppgift
Medelfel
Medelfel redovisas som procent.