Till toppen

Sysselsättning utanför jordbruket för enskilda företag efter företagsroll. År 2016-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen. När medelfel överstiger 35 % utelämnas resultatet (..).

Tabelluppgift

Medelfel

Medelfel redovisas som procent.