Till toppen

Driftsledarens utbildningsnivå efter jordbruksföretagets driftsinriktning. År 2010-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.0 Totalt , 1 Växtodling , 11 Jordbruksväxter ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifter som inte kan finnas anges med (.). Uppgifter som inte redovisas pga för hög osäkerhet eller pga sekretess anges med (..).
Uppgifterna avseeende 2010 och 2020 bygger på totalundersökningar och har därför inga medelfel. Uppgifterna för 2013 och 2016 bygger på urvalsundersökningar med tillhörande osäkerhetstal mätt som medelfel.