Köksväxter på friland. Antal företag, areal, skördad mängd. År 1999, 2002-2020. Län/riket
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Region 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jörgen Persson
Tfn: 036-15 59 43
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag:
antal
Areal, hektar:
hektar
Skörd, ton:
ton
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0102_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Inga fotnoter finns