Bär på friland. Antal företag, areal, skördad mängd. År 1999, 2002-2020. Län/riket
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Region 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jörgen Persson
Tfn: 036-15 59 43
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag:
antal
Areal, hektar:
hektar
Skörd, ton:
ton
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0102_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Inga fotnoter finns