Äppelplanteringar. Antal träd och areal fördelat på äppelsort och trädens ålder. Vart femte år 2002-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Sort Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

Trädens ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jörgen Persson
Tfn: 036-15 59 43
E-post: statistik@jordbruksverket.se">statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal träd: styck
Areal, hektar: hektar
Källa
Jordbruksverket
Fotnoter

Fotnoter

Statistiken omfattar antalet äppelträd hos alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus.
Uppgifter för 2002 och 2007 uppdaterades 2012 och innehåller sedan dess endast totalt antal träd och areal för respektive äppelsort (ingen uppdelning på trädens ålder).
Uppgifterna i databasen kan i enstaka fall avvika från tidigare publicerade uppgifter på grund av uppdatering och korrigeringar som gjorts över tid.