Till toppen

Äppelodling efter sort och trädens ålder. År 1971-2017

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Totalt alla sorter , Alice , Aroma ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1971 , 1976 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiken omfattar antalet äppelträd hos alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Uppgifter för 2002 och 2007 uppdaterades 2012 och innehåller sedan dess endast totalt antal träd och areal för respektive äppelsort (ingen uppdelning på trädens ålder). Uppgifterna i databasen kan i enstaka fall avvika från tidigare publicerade uppgifter på grund av uppdatering och korrigeringar som gjorts över tid.

Trädens ålder

Avser trädens ålder vid referensåret.