Till toppen

Lökblommor i kruka efter län och gröda. År 1999-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1999 , 2002 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag. Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna. Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvm, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.