Till toppen

Översikt trädgårdsodling efter odlingsform och län. Antal företag, frilandsareal och växthusyta. Län/riket. Vart tredje år 1981-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Hela riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1984 , 1987 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifter avseende län redovisas från och med år 1999.

Tabelluppgift

Areal, ha

Mellan åren 1981-2011 avser uppgifterna odlad/sådd areal. Från 2011 avser uppgifterna åkerareal.