Översikt trädgårdsodling efter odlingsform och odlingsinriktning. Antal företag, frilandsareal och växthusyta. Riket. Vart tredje år 1981-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Odling Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jörgen Persson
Tfn: 036-15 59 43
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag:
antal
Areal, ha:
hektar
Växthusyta, kvm:
kvadratmeter
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0102_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Tabelluppgift
Areal, ha
Mellan åren 1981-2011 avser uppgifterna odlad/sådd areal. Från 2011 avser uppgifterna åkerareal.