Till toppen

Summeringar. Värde, miljoner kr. År 1999-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Samtliga grödor (friland och växthus) , Samtliga grödor (friland) , Samtliga grödor (växthus) ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifterna avser produktionsvärdet för den svenska trädgårdsodlingen. Produktionsvärdet beräknas utifrån den totala svenska produktionen av olika trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Statistiken omfattar värdet av trädgårdsgrödor från alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Uppgifterna i databasen kan i enstaka fall avvika från tidigare publicerade uppgifter på grund av uppdateringar och korrigeringar som gjorts över tid.