Summeringar. Värde, miljoner kr. År 1999-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Grödkategori 


Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Jörgen Persson
Tfn: 036-15 59 43
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Miljoner kronor
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0203_kd_2021
Fotnoter


Fotnoter

Uppgifterna avser produktionsvärdet för den svenska trädgårdsodlingen. Produktionsvärdet beräknas utifrån den totala svenska produktionen av olika trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Statistiken omfattar värdet av trädgårdsgrödor från alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus.
Uppgifterna i databasen kan i enstaka fall avvika från tidigare publicerade uppgifter på grund av uppdateringar och korrigeringar som gjorts över tid.