Antal anläggningar av mat- och sättfisk efter odlad art. År 2000-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Typ av fisk Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Typ av odling Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Monica Leonardsson, SCB
Tfn: 010-479 62 81
E-post: monica.leonardsson@scb.se

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1201_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen avser inte antal unika anläggningar eftersom en anläggning kan producera flera arter.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
Med (.) menas att uppgiften inte kan förekomma.
Typ av fisk
Musslor
Redovisas endast för variabeln Matfisk, matkräfta och blötdjur.
Ostron
Redovisas endast för variabeln Matfisk, matkräfta och blötdjur.