Till toppen

Antal anläggningar av mat- och sättfisk efter odlad art. År 2000-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Regnbåge , Lax , Ål ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabellen avser inte antal unika anläggningar eftersom en anläggning kan producera flera arter.

Typ av fisk

Musslor

Redovisas endast för variabeln Matfisk, matkräfta och blötdjur.

Ostron

Redovisas endast för variabeln Matfisk, matkräfta och blötdjur.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
Med (.) menas att uppgiften inte kan förekomma.