Anläggningar för odling av matfisk, matkräfta och sättfisk. År 2000-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Anläggning 


Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Typ av fisk 


Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Martina Kielén, SCB
Tfn: 010-479 67 72
E-post: martina.kielen@scb.se

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal anläggningar:
antal
Volym, 1 000 kbm:
1 000 kubikmeter
Kvalitetsdeklaration
jo1201_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.
Med (.) menas att uppgiften inte kan förekomma.
Anläggning
Recirkulerande system
Uppgift om recirkulerande system insamlas fr.o.m. år 2008.
Typ av fisk
Matkräfta
Uppgifter redovisas ej år 2008.