Ekonomiska uppgifter efter segment och typ av kostnad. År 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Segment 


Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Typ av kostnad 


Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Martina Kielén, SCB
Tfn: 010-479 67 72
E-post: martina.kielen@scb.se

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
1 000-tals kronor, ton
Kvalitetsdeklaration
jo1201_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.
Typ av kostnad
Energi
Redovisas i 1 000-tals kronor.
Reparationer och underhåll
Redovisas i 1 000-tals kronor.
Levande vattenbruksorganismer - Kostnad
Redovisas i 1 000-tals kronor.
Levande vattenbruksorganismer - Mängd
Redovisas i ton.
Foder - Kostnad
Redovisas i 1 000-tals kronor.
Foder - Mängd
Redovisas i ton.
Övriga driftskostnader
Redovisas i 1 000-tals kronor.
Extraordinära intäkter
Redovisas i 1 000-tals kronor.
Extraordinära kostnader
Redovisas i 1 000-tals kronor.