Till toppen

Ekonomiska uppgifter efter segment och typ av kostnad. År 2020-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Musslor/ostron , Kräftdjur , Andra sötvattensfiskar - Dammar ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Energi , Reparationer och underhåll , Levande vattenbruksorganismer - Kostnad ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.

Typ av kostnad

Energi

Redovisas i 1 000-tals kronor.

Reparationer och underhåll

Redovisas i 1 000-tals kronor.

Levande vattenbruksorganismer - Kostnad

Redovisas i 1 000-tals kronor.

Levande vattenbruksorganismer - Mängd

Redovisas i ton.

Foder - Kostnad

Redovisas i 1 000-tals kronor.

Foder - Mängd

Redovisas i ton.

Övriga driftskostnader

Redovisas i 1 000-tals kronor.

Extraordinära intäkter

Redovisas i 1 000-tals kronor.

Extraordinära kostnader

Redovisas i 1 000-tals kronor.