Till toppen

Produktion av matfisk, matkräfta och mussla efter odlad art, hel färskvikt (ton). År 1983-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Regnbåge , Röding , Ål ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 40

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Odlad art

Övrig matfisk

I Övrig matfisk ingår lax, öring och övriga arter.

Kräfta

Kräftproduktion publicerades ej år 2008.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.