Till toppen

Produktion av matfisk efter odlad art och vattentyp, hel färskvikt (ton). År 2000-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Odlad art

Övrig matfisk

I Övrig matfisk ingår lax, öring och övriga arter.

Musslor

Uppgifter redovisas endast för variabeln Salt- eller bräckt vatten.

Ostron

Uppgifter redovisas endast för variabeln Salt- eller bräckt vatten.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.
Med (.) menas att uppgiften inte kan förekomma.