Produktion av matfisk efter odlad art och vattentyp. År 2000-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Odlad art 


Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Vattentyp 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Martina Kielén, SCB
Tfn: 010-479 67 72
E-post: martina.kielen@scb.se

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hel färskvikt i ton
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo1201_kd_2020
Fotnoter


Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.
Med (.) menas att uppgiften inte kan förekomma.
Odlad art
Övrig matfisk
I Övrig matfisk ingår lax, öring och övriga arter.
Musslor
Uppgifter redovisas endast för variabeln Salt- eller bräckt vatten.
Ostron
Uppgifter redovisas endast för variabeln Salt- eller bräckt vatten.