Produktion av sättfisk och sättkräfta efter odlad art, hel färskvikt (ton). År 2000-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Monica Leonardsson, SCB
Tfn: 010-479 62 81
E-post: monica.leonardsson@scb.se

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hel färskvikt i ton
Kvalitetsdeklaration
jo1201_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.
Variabel
Kräfta
Kräftproduktionen publicerades ej år 2008.