Till toppen

Matfisk-, matkräft- och blötdjursproduktionens saluvärde, miljoner kronor, löpande priser. År 2000-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Art

Övriga

I Övrig matfisk ingår lax, öring, matkräftor och blötdjur.
Saluvärden för kräftor ingår ej år 2008.
Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad. För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.