Till toppen

Tips hur du markerar i en vallista


Minst ett värde måste väljas för varje variabel för att kunna visa ett resultat. När du önskar se endast ett eller några få värden, markera endast dessa. För att avmarkera ett valt värde, håll in CTRL och klicka på det värde som ska avmarkeras. För att markera alla värden: - Markera första värdet. Tryck sedan på knapparna SHIFT och END samtidigt. För att markera/avmarkera ett värde: - Håll ned knappen CTRL och klicka på det värde som ska markeras/avmarkeras. För att markera fler än ett värde: - Markera efterföljande värden genom att trycka på ett värde och dra markören över de värden som efterfrågas. Alternativt kan man markera första värdet, håll in SHIFT-knappen och med upp- och nedpiltangenterna markera de värden som ska visas i tabellen. - Markera osammanhängande värden genom att trycka på CTRL och det efterfrågade värdet. Upprepa till alla efterfrågade värden markerats. För att söka efter ett specifikt värde: - Markera det första värdet för den variabel som du ska söka i. Skriv sedan första tecknet i din sökning. Om du inte kommer till rätt värde, testa att skriva in första tecknet igen. Du kan även använda upp- och nedpiltangenterna för att leta vidare.