Till toppen

Indexutveckling för priser på jordbruksmark efter region Nuts 2 och ägoslag. År 1995-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Stockholm , Östra Mellansverige ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges NUTS II-områden Index för de år det finns två priser, ett baserat på 'gammal' taxeringsnivå och ett baserat på 'ny' taxeringsnivå har vi använt priset som baseras på 'ny' taxeringsnivå. År som berörs är 2005, 2011, 2014, 2017 och 2020.
Priserna till och med 2019 baseras på försäljningar upp till 10 miljoner kronor. För 2020 och senare har gränsen ändrats till 30 miljoner kronor. Beräkning av index har tagit hänsyn till det.

Region (Nuts 2)

Stockholm

Stockholm = Stockholms län.

Östra Mellansverige

Östra Mellansverige = Uppsala län + Södermanlands län + Östergötlands län + Örebro län + Västmanlands län.

Småland med öarna

Småland med öarna = Jönköpings län + Kronobergs län + Kalmar län + Gotlands län.

Sydsverige

Sydsverige = Blekinge län + Skåne län.

Västsverige

Västsverige = Hallands län + Västra Götalands län.

Norra Mellansverige

Norra Mellansverige = Värmlands län + Dalarnas län + Gävleborgs län.

Mellersta Norrland

Mellersta Norrland = Västernorrlands län + Jämtlands län.

Övre Norrland

Övre Norrland = Västerbottens län + Norrbottens län.

Ägoslag

Jordbruksmark

Jordbruksmark = åkermark och betesmark.